หน้าแรก ติดต่อเรา จ่ายเงิน จองทัวร์ ใบรับประกัน

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินได้ที่

วิธีชำระเงิน ทำการโอนเงินมัดจำเข้าบัญชี

หน้าแรก ติดต่อเรา สอบถามการส่งสินค้า

ชำระเงินได้ที่::TEAM OF PAYMENT

 

  ธนาคาร เลขที่ บัญชี ชื่อ สาขา บัญชี
กสิกร ธนาคาร กสิกรไทย

590-209421-2

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล เทสโกโลตัส ภูเก็ต ออมทรัพย์
กสิกรไทย ธนาคาร กสิกรไทย พร้อมเพย์ ที่นี้ ครับ

098 0342019

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล สาขา เทสโกโลคัส ออมทรัพย์
เกรุงไทย ธนาคาร กรุงไทย

377-0-21770-5

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล ถนนเทพกระษัตรี ออมทรัพย์
เกรุงไทย ธนาคาร กรุงไทย พร้อมเพย์ ที่นี้ ครับ

087 2703082

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล ถนนเทพกระษัตรี ออมทรัพย์
ไทยพานิช ธนาคาร ไทยพานิช

885-2-13393-4

นาง ภัควลัญชยา นารีนุช ถนนเทพกระษัตรี ออมทรัพย์
ไทยพานิช ธนาคาร ไทยพานิช พร้อมเพย์ ที่นี้ ครับ

097 2358749

นาง ภัควลัญชยา นารีนุช ถนนเทพกระษัตรี ออมทรัพย์
กรุงเทพ ธนาคาร กรุงเทพ

618-0-41155-2

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล เทสโกโลตัส ภูเก็ต ออมทรัพย์
กรุงเทพ ธนาคาร กรุงเทพๆ พร้อมเพย์ ที่นี้ ครับ

087-4615479

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล สาขา เทสโกโลคัส ออมทรัพย์
กสิกรไทย PAYPAL

087 2703082Card No.= x-3991

นาย ธนา จิรพัฒน์ธนากุล thana.trading@hotmail.com Card No.= x-3991

 

แจ้งการโอนเงินมัดจำได้ที่


 
 
www.phuketcheapadvisor.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Company Licence Certificate No.0833559001750

PCA.SoarHomeautomaticSale

Company Licence Certificate No.0833559001750