Untitled Document
  เบาสามเกลอ
Home ชมเขื่อนแพ็กเกจ นอนแพ1คืน นอนแพ2คืน นอนแพ1วันบนสันเขื่อน1วัน นอนแพ1วันนอนเขาสก1วัน ติดต่อเรา เทียวภูเก็ต
 

เลือกรายการตามที่ท่านต้องการจะมาเทียว ในตารางข่างล่างนี้

มีชื่อ แพ พร้อมรายละเอียด และราคา ทั้งหมด ที่ท่าน ต้องการ อยากรู้

เลือก ตามช่อง ที่ต้องการ

เมือเข้าไปแล้ว ชอบแพใหน แค่กด ที่ จองที่นี้ สีขาว

แล้วจะไปที่ ฟอร์ม ให้คุณกรอก รายละเอียดลงไป จนเสร็จ กดที่ ส่งข้อมูล เราตอบกลับภายในวันเดียวกัน

โอนเงินค่าจองแพ ส่งสริป มาทาง LINE หรือ Email เราจะ ทำใบเสร็จการจองให้ ทันที่


 
 
  เบาสามเกลอ

--ช่องทางนี้ เป็นค่าแพนอน+อาหาร 3 มื้อ อย่างเดียว ไม่รวม เรือและค่าอุทยาน.เป็นภาพรวม ก่อน จะยังไม่มีชื่อ แพ จะบอกและอธิบายอย่างละเอียด หลังทำการจอง

ถ้าต้องการ ต้องโอนเงินค่าจองแพนอน คนละ 500บาทต่อคน แล้ว กดคำว่า "จองที่นี้"

ในสี่เหลี่ยมล่างนี้ เพื่อกรอกรายละเอียดในการจองแพพัก.ชื่อแพ พัก บอกภายหลังโอน .

 

ลำดับแพ

 

ราคา เป็นภาพรวมยังไม่มี ชื่อแพ บอกหลังโอนจองเรียบร้อยแล้ว

 

ราคา ต่อ 1 คน(เฉพราะค่าแพ)

 

แพอุทยาน

 

แพพัก เป็นแบบ กะต๊อป ห้องน้ำรวม แพของกรมอุทยานกระต๊อปพักห้องละ 2 คน ราคา 400/1คนห้องกระจก คนละ500/คน ห้องน้ำรวมหมด. ไม่รวมค่า เรือ,ค่าอุทยานและ อาหาร. สามารถนำอาหารมาทานกันเองได้ หรือ ซื้อจากแพโดยตรง..

 

ราคา คนละ 400ไม่รวม เรือและอาหาร

 

แพ เอกชน

 

แพพัก ไม้ใหม่อย่างดี มีพัดลม ห้องน้ำส่วนตัว

 

ราคา คนละ 1300+อาหาร3มื้อ

 

แพ เอกชน

 

แพพัก อย่างดี มี แอร์ทุกห้อง ห้องน้ำส่วนตัว

 

ราคา คนละ 2500+อาหาร3มื้อ

สิ่งที่ท่านจะต้องจ่าย เพิ่มเมื่อท่านได้ทำการจองที่พักแล้ว..

** หมายเหตุ**เงินที่เหลือต้องจ่ายก่อนขึ้นเรือ ตามใบเสร็จที่ได้ตกลงกันแล้วทั้งสองฝ่าย ...ถัาผิดสัญญาจะไม่คืนเงินมัดจำ..
  

1.. ค่าประกันอุบัติเหตุในเขื่อนเพื่อความปลอดภัย ของตัวตัวท่านเอง (แบบธรรมดา 10บาทต่อคน)หรือ(แบบ VIP. 50บาทต่อคน)

 

2.จ่ายค่าเรือ รับและส่ง เท่านั้น พาถ่ายรูปที่ กุ๋ยหลิน ไม่รวมพาเทียวที่อื่นๆๆราคาของทางกรมอุทยาน

ราคาเรือหางยาวในเชื่อน
 

3.จ่ายตามความเป็นจริง ราคาตามรูป.

ค่าอทยาน

 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Company Licence Certificate No.0833559001750

PCA.SoarHomeautomaticSale

Company Licence Certificate No.0833559001750


แตะที่รูป


แตะที่รูป